Fossilfria fordon 2035

Home > Läs Mer

Fossilfria fordon 2035

EU ska vara klimatneutralt 2050, för att uppnå detta mål så stödde Europaparlamentet kommissionens förslag om nollutsläpp från nya bilar senast 2035. Det betyder att alla nya bilar som säljs från 2035 kommer vara utsläppsfria, d.v.s. inte släppa ut någon koldioxid.

Det innebär inte att befintliga bilar kommer förbjudas, utan det är enbart nyförsäljning av sådana bilar. Eftersom en bil beräknas ha en livslängd på 15 år så beräknas att fossildrivna fordon ska vara utfasade 2050. Troligtvis så kommer även bränsle, försäkringar, underhåll et.c. bli dyrare för att snabba på en utfasning.

Elbilar i framkant

Den eldrivna bilen är i dagsläget det alternativet som ligger i framkant jämfört med t.ex. vätgas och e-bränslen (syntetisk bensin som tillverkas av el och vätgas), som också är dyrt att producera då det krävs mycket el. Vätgas och e-bränslen är dock bra alternativ till fordon som påverkas mycket av batteriets tyngd, exempelvis flygplan.

Batteridrivna fordon har dock en rad fördelar jämfört med de andra fossilfria alternativen;

  • Elpriset är relativt lågt i dagsläget vilket medför en låg milkostnad.
  • Mindre underhåll/service

Vad har vi att vänta oss?

Förbudet för fossildrivna fordon kommer även att uppmuntra till konkurrens, forskning och utveckling inom elbilsmarknaden/-produktionen vilket troligtvis kommer leda till att priserna på elbilar kommer att gå ner. Elbilstillverkarna arbetar även på olika spår för att elbilen ska få en räckvidd på 60mil, samt att laddningen ska bli snabbare och enklare så att de praktiska fördelarna med fossildrivna fordon ska försvinna. Detta sammantaget ska leda till att övergången till eldriven bil ska bli enklare.

Utöver den infrastruktursatsningen som görs med allmänna laddstationer så ges det fortsatt statligt stöd för installation av hemmaladdning, och detta stöd förlängs årligen. Däremot för att säkerställa att du kan installera en laddbox hemma antingen i förebyggande syfte eller för ett direkt behov för en låg summa så rekommenderar vi dig att installera en laddbox i tid.  

Vänliga hälsningar, 

Magnus