Author: Sofia Wirén

Home > Archives

Vilken laddbox är bäst?

Nästan alla laddboxar marknadsför sig som testvinnare 2024. Vi har valt att sammanställa ett stort antal tester på laddboxar för att göra det lite enklare för dig som kund att välja. Vi erbjuder även support för våra kunder och har då tagit med en kommentar från supporten.

Leasa/hyra eller köpa?

Den initiala investeringen är inte så stor jämfört med själva bilköpet, så att köpa en laddbox är det självklara valet. Eller? Har du då vägt in den tekniska utvecklingen, värdeminskningen och om det blir några problem med laddboxen?

Fossilfria fordon 2035

EU ska vara klimatneutralt 2050, för att uppnå detta mål så stödde Europaparlamentet kommissionens förslag om nollutsläpp från nya bilar senast 2035. Det betyder att alla nya bilar som säljs från 2035 kommer vara utsläppsfria, d.v.s. inte släppa ut någon koldioxid.

Subscrib now for the newest article

Article that might help you